Regulamin

 Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w Domu Wypoczynkowym RENA.

Dyrekcja obiektu wysoko cienić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu dla naszych gości.

DOBA HOTELOWA I TERMINY

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na dobę.
 2. Doba w obiekcie rozpoczyna się o godz.15.00 w dniu przyjazdu, kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 3. Istnieje możliwość przedłużenia doby za dodatkową opłatą 50zł za każdą godzinę do godz. 15.00
 4. Gość wynajmujący pokój określa czas swojego pobytu tzn. dzień przyjazdu i dzień wyjazdu. Prosimy dokładnie przemyślenie daty i czas pobytu, ponieważ termin jest wiążący dla obu stron.
 5. Jeżeli Gość nie przyjedzie do Obiektu w określonym terminie rezerwacja jest ważna do godz. 15.00 następnej doby (dotyczy to osoby, która dokonała zaliczki). Po tym terminie wygasa, a pokój może zostać wynajęty.
 6. Anulowanie rezerwacji wymaga powiadomienia w formie telefonicznej lub wysłanie wiadomości na adres e-mail.
 7. W celu dokonania meldunku w Domu Wypoczynkowym Rena prosimy o przedstawienie dokumentów tożsamości.
 8. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 9. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju Gościa od godz. 8.00-21.00. Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od 22.00-7.00.
 10. Obiekt zapewnia warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa , w tym chroni Jego dane osobowe.

OPŁATY

 1. Należność za pobyt pobierana jest gotówką lub kartami płatniczymi.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest zaliczka w kwocie ustalonej od terminu i czasu pobytu.
 3. Rozliczenie za pobyt odbywa się pierwszego dnia przyjazdu.
 4. Rezygnacja z części pobytu w trakcie jego trwania nie jest podstawą zwrotu pieniędzy.
 5. Informujemy, iż wystawiamy faktury VAT.
 6. Wpłata zaliczki powinna odbyć się w ciągu 3 dni od wstępnej rezerwacji.
 7. Zaliczka zwracana jest w przypadku anulowania przyjazdu minimum na 4 tygodnie przed planowaną datą przybycia.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest używanie w pokojach grzałek, grzejników i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Wyjątkiem są: ładowarki do aparatów komórkowych, zasilacze do komputerów, golarki, suszarki do włosów itp. Niedozwolone jest używania otwartego ognia.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
 3. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie naprawianie we własnym zakresie. Na terenie obiektu, a w szczególności w pokojach i łazienkach obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu.
 4. Jeżeli Gość pod wpływem alkoholu/ lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu, może zostać z niego usunięty.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają czy irytują pozostałych Gości.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności  i bezpieczeństwa korzystania.

OBIEKT ŚWIADCZY USŁUGI ZGODNE ZE SWOIM STANDARDEM

 1. W każdym pokoju na wyposażeniu znajduje się: sprzęt RTV, ręczniki, koce plażowe, parawan.
 2. Niedozwolone jest wynoszenie ręczników stanowiące wyposażenie pokoju poza teren obiektu np. na plażę.
 3. Sprzątanie pokoju, wynoszenie śmieci  przy dłuższych pobytach co 2-3 dni lub na życzenie gości.

ZWIERZĘTA

 1. Dom Wypoczynkowy Rena przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą w kwocie 40zł – doba.
 2. Właściciele posiadający zwierzę zobowiązany jest do utrzymania czystości i nie zakłócania ciszy innym gościom.
 3. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości bądź personelu Obiekt zastrzega sobie prawo do prośby usunięcia zwierzęcia z obiektu.
 4. W miejscach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy oraz w kagańcu
 5. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę,
 6. Wszystkie szkody w mieniu D.W Rena bądź mieniu innych gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu spowodowane przez zwierzęta będą indywidualnie wycenione przez Dyrekcję Obiektu.
 7. Właściciele będą obciążeni np. za zabrudzoną lub uszkodzoną pościel.

PLAC ZABAW

Korzystanie przez dzieci z urządzeń znajdujących się na placu zabaw , odbywa się wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Życzymy miłego pobytu w naszym Domu Wypoczynkowym Rena.